Azhianeh Logo

برج حس زندگی

ساختمان مسکونی ایزدشهر

برج سیسنگان

این پروژه یک پروژه عادی نیست، پروژه بزرگ سیسنگان شامل سه برج با باغ های متعدد در میان طبقات و بام ساختمان به همراه پیشبینی مشاعات در سه طبقه ی پیوسته می باشد، که تنها مربوط به فاز اجرایی برج های مجموعه است.در فاز ویلایی،واحد های لوکس ویلایی در کنار رودخانه و باغ ژاپنی را در نظر گرفتیم و همچنین در فاز تفریحی استخر های بزرگ آب شور، لاین سلامت ایستگاه تاکسی هوایی و مارینا و همچنین فضای تجمعی از قبیل فضای کنسرت،خرید و یکتا پرستی را پیشبینی کرده ایم، بدون شک پروژه سیسنگان از معدود پروژه های بزرگ و لوکس در شمال کشور خواهد بود.

ویلا ما

برج ماکسیس

مرکز خرید سیتی سنتر

برج باغ محمودآباد

برج آرامش

شبه جزیره میان کاله