1 (1)
33 (1)
22 (1)
22 (1)

خدمات ما 

94e8c4ed-6279-4556-a767-e5e7c681a128

نظارت، اجرا، مدیریت پیمان:پس از طراحی وبسته به نیاز کارفرمایان محترم پس از تهیه نقشه های کامل ، نظارت، اجرا ومدیریت پیمان در جهت ساخت انجام می پذیرد

020c7140-ef19-4499-ba80-bd0346b7b745

طراحی بهینه تاسیسات الکتریکی ومکانیکی:دراین قسمت طراحی بهینه تاسیسات الکتریکی ومکانیکی با استفاده از سیستم های به روز با بهروری بالا واقتصادی انجام می گیرد.

admin-ajax

طراحی سازه وسبک سازی:طراحی سازه فولادی، طراحی سازه بتنی، سبک سازی واقتصادی کردن وکاهش مقاطع فلزی وبتنی که درنهایت باعث سازه بهینه می شود.

db2983b0-3bd1-4d54-a0cf-ae40744ecd80

طراحی معماری: شامل قسمت های فوق از مرحله ایده پردازی، مطالعات،توجیه اقتصادی،طراحی پلان، طراحی مسترپلان،طراحی نما وداخلی،فاز دو معماری می باشد.

رویدادها و پروژه های اخیر

ویدیو ها

نمونه کارهای شرکت آژیانه(حسن طاهری وشکوفه ظاهری)