برج ویلای حس زندگی
اینجا کلیک کنید
برج ویلای حس زندگی
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

نمونه کارها

آگوست 11, 2019

دسته بندی فضاهای مورد نیاز در طراحی

 ریزفضاهای طراحی تجاری| ضوابط در مراکز تجاری| ضوابط پیشنهادی طرح تفصیلی تجاری برگرفته از کتاب: بررسی اصول طراحی مجتمع تجاری وتفریحی با رویکرد معماری سنتی ایرانی […]