تعاملات اجتماعی درروانشناسی محیط درمعماری چیست؟

آگوست 10, 2019

تعاملات اجتماعی درمعماری

تعاملات اجتماعی درروانشناسی محیط درمعماری چیست؟ تعاملات اجتماعی[۱] : هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد. اصطلاحاً به این […]