بررسی پلان ونمای مجتمع های  تجاری وتفریحی(سیتی سنتر) خارج از ایران:

آگوست 10, 2019

بررسی طراحی معماری مجتمع های تجاری وتفریحی خارج از ایران

بررسی پلان ونمای مجتمع های  تجاری وتفریحی(سیتی سنتر) خارج از ایران: پروزه های متعدد معماری مدرن ومجموعه های بزرگ تجاری(سیتی سنتر) درکشورهای مانند ترکیه،امارت متحده عربی […]