taheri

آگوست 10, 2019

بررسی طراحی معماری چند نمونه ازمراکز تفریحی وگردشگری در خارج از ایران

بررسی طراحی معماری چند نمونه ازمراکز تفریحی وگردشگری درخارج از ایران: مجموعه تفریحی شن های خلیج مارینا سنگاپور (Marina Bay Sands Singapore) مجموعه تفریحی شن های […]
آگوست 10, 2019

بررسی طراحی معماری مجتمع های تفریحی

بررسی طراحی معماری مجتمع های تفریحی ،توریستی وگردشگری در ایران مجتمع توریستی تفریحی و اقامتی صد آبشار اَخلَمد یکی از مجموعه های تفریحی توریستی مشابه این […]
آگوست 10, 2019

پیشینه گردشگری در ایران

پیشینه گردشگری در ایران : همان طور که اشاره شد انسان در تمدن های باستانی، برای تهیه غذا، دوری از خطر و زندگی در شرایط جوی […]
آگوست 10, 2019

تجارب کشورهای مختلف در رابطه با اکوتوریسم

تجارب کشورهای مختلف در رابطه با اکوتوریسم|کشورهای برتر توریستی|دلایل موفقیت درجذب توریست اصطلاح توریسم از قرن نوزدهم معمول شد. شکل گیری اکوتوریسم، گردشگری روستایی و اخیراً […]
آگوست 10, 2019

توريسم روستايي

توريسم روستايي وعشایری | اکوتوریسم روستایی| گردشگری عشایر| مجموعه گردشگری روستایی وعشایری (برگرفته از کتاب :اکوتوریسم روستایی در طراحی مجموعه تفریحی توریستی)(گردآوری وتدوین:حسن طاهری وشکوفه ظاهری) […]
آگوست 10, 2019

مدیریت اکوتوریسم

مدیریت اکوتوریسم| مدیریت منابع انرژی | مدیریت منابع طبیعی | معماری زیست محیطی (برگرفته از کتاب :اکوتوریسم روستایی در طراحی مجموعه تفریحی توریستی)(گردآوری وتدوین:حسن طاهری وشکوفه […]
آگوست 10, 2019

معماری ابیانه

معماری ابیانه | معماری روستایی |معماری طبیعت گرا | معماری ابیانه: با توجه و دقت در تعدادی خانه هايي که در محله ها به صورت نيمه […]
آگوست 10, 2019

معماری پایدار اکوتوریسم

معماری پایداراکوتوریسم| معماری اکولوژیکی | معماری سبز معماری | معماری زیست محیطی کاربرد مفاهیم پایداری در معماری، مبحث تازه ای را به نام “معماری پایدار ” […]
آگوست 10, 2019

معنای گردشگر و انگیزه های گردشگری

معنای گردشگر و انگیزه های گردشگری : واژه ی گردشگر نیز مانند گردشگری، دارای تعاریف متعددی می باشد که البته این تعاریف در یک عامل وجه […]