loader image
مکان
اصفهان
کارفرما
خصوصی
درباره پروژه:

این مجموعه تجاری، ادارای و تفریحی واقع در شهر اصفهان است که شامل طراحی پلان براساس مغازه های تجاری، دفتر کار، فودکورت، گالری های هنری و مجموعه ی تفریحی، رستوران در روف گاردن می باشد.

نیاز های روانی و اجتماعی انسان، در طول تاریخ، اساس شکل گیری فضاهای عمومی بوده است. وجه اشتراکی که میان تمامی فضاهای عمومی موفق وجود دارد این است که همگی، بستری برای تعاملات اجتماعی جوامع هستند. فضاهای عمومی می توانند جهت تأمین یک یا چند فعالیت و در نتیجه اجتماع پذیری بیشتری باشند. از مهم ترین فضاهای عمومی، می توان به مراکز تجاری اشاره نمود. چرا که در مراکز تجاری، فعالیت های خرید و تعامل اجتماعی، توأماً صورت می پذیرد.

بازار به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تعامل فرهنگی و اجتماعی در معماری اسلامی به خصوص ایران آغاز شکل گیری تمدن اولیه شهرنشینی می باشد. در بازار سنتی، علاوه بر فعالیت اقتصادی، فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و تفریحی نیز جریان داشته است. بازار ایران به عنوان نماد فضاهای تجاری یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن اسلامی است. بازار از منظر عمیق تر، نمایانگر فرهنگ خاص خود می باشد. مراکز تجاری در تاریخ با تحولاتی زیادی همراه بوده که با گذشت زمان و سطح زمین شهری به کاربری فروشگاه، بازار، مراکز، مغازه ها و ... همسو گشته است. نبود فضاهای تعامل اجتماعی در مراکز تجاری سبب می شود افراد جامعه ی مدرن به مراتب از یکدیگر دورتر شده و حس تعامل و وحدت را به فراموشی سپارند.

معماری مدرن و رگه هایی از معماری پارامتریک، الهام بخش طراحی این مجموعه بوده است. کانسپت کلی طرح، حرکت و پویایی ست. مجسمه ی مادر و فرزند که در وُید دایره ای شکل قرار گرفته، به دلیل قداست واژه ی مادر از آنجا که بیشترین کاربران فضای تجاری، مادران و فرزندان آن ها می باشند، در ترکیب با آب و نور که به روحانی شدن فضای ورودی می انجامد طراحی شده و پویایی و نشاط مادر در هنگام بازی با فرزندش، همسو با پویایی نماست. چرا که بازار سنتی برای کسبه ی آن همواره حرمت داشته و حتی برخی کسبه بدون وضو وارد بازار نمی شدند. فضاهای داخلی این مجموعه، با یک وُید سراسری نیم دایره چندین طبقه را به هم متصل می نماید. در این مجموعه، به پیوند تعاملات اجتماعی با استفاده از فضاهای طبیعت گرا، توجه خاصی شده است.

اشتراک گذاری:

arArabic