پروژه مسکونی آقای نجاریان

مکان
تهران
کارفرما
خصوصی
درباره پروژه:
این پروژه که در تهران واقع است ؛ نمایی از سنگ ، آجر ، شیشه و کامپوزیت دارد ، که استفاده از آجر در کنار مصالح مدرن حس تعامل را بین سنت و مدرنیته به ارمغان آورده است . طراحی با استفاده از خطوط موازی و در نظر گرفتن هم تراز بودن خطوط افقی و عمودی قاب های موجود در نما ، یکی از اصول طراحی این امر بوده است.
اشتراک گذاری:

 
383-1