مقالات

دسته بندی فضاهای مورد نیاز در طراحی

دسته بندی فضاهای مورد نیاز در طراحی| ضوابط و مبانی پایداری در مرکز تجاری| ضوابط پیشنهادی طرح تفصیلی برگرفته از کتاب: بررسی اصول طراحی مجتمع تجاری […]

تعاملات اجتماعی

طراحی تجاری|طراحی بازارسنتی|تعاملات اجتماعی| برگرفته از کتاب: بررسی اصول طراحی مجتمع تجاری وتفریحی با رویکرد معماری سنتی ایرانی ) (گردآوری وتدوین:حسن طاهری وشکوفه ظاهری) نیاز های […]

تعاملات اجتماعی درمعماری

تعاملات اجتماعی درمعماری |روانشناسی محیط درمعماری|طراحی سیتی سنتر| تعاملات اجتماعی[۱] : هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد. اصطلاحاً […]

بررسی طراحی معماری مراکز خرید و مجموعه های تجاری تفریحی امارت متحده عربی

بررسی طراحی معماری مراکز خرید(سیتی سنتر دبی) ومجموعه های تجاری تفریحی امارت متحده عربی (دبی) مركز تجاري city center (سیتی سنتر) در دبي: اين مركز يكي […]

بررسی طراحی معماری مجتمع های تجاری وتفریحی خارج از ایران

بررسی طراحی معماری مجتمع های  تجاری وتفریحی(سیتی سنتر) خارج از ایران: پروزه های متعدد معماری مدرن ومجموعه های بزرگ تجاری(سیتی سنتر) درکشورهای مانند ترکیه،امارت متحده عربی […]

بررسی سیر معماری و تحول مراکز خرید در جهان

بررسی سیر معماری و تحول مراکز خرید و(سیتی سنتر) در جهان مراکز خرید و(سیتی سنتر) در جهان این قسمت به شرح مختصری از چگونگی تغییر مراکز […]

بررسی چند مورد از طراحی معماری مجتمع های تجاری و تفریحی ایران

 بررسی چند مورد از طراحی معماری  مجتمع های تجاری وتفریحی(سیتی سنتر) ایران  قلب شهر (سیتی سنتر) – اصفهان این مرکز تجاری در جنوب اصفهان در خیابان […]

بررسی بازارهای ایرانی از دیدگاه طراحی معماری

بررسی بازارهای ایرانی  از دیدگاه طراحی  معماری گرچه مرکزیت بازار در شهر بر اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن تأکید می کند. ولی شکل آن و نحوه […]

بازار و مراکز تجاری در ایران از سنت تا مدرنیته

سیر بازار و مراکز تجاری  در ایران از سنت تا مدرنیته در معماری ،شهرسازی ومحوطه : از آنجاییکه فضاهای شهری ظهور افکار و بینش انسان است، […]

اصول طراحی کاربری های رستوران

اصول طراحی کاربری های رستوران ،فود کورت ،کافی شاپ در فضاهای(سیتی سنتر)( خدماتی- تفریحی) فضاهای خدماتی-تفریحی که معمولاً در یک مرکز تجاری(سیتی سنتر) واقع می شوند […]