مجموعه خدماتی رفاهی بین‌راهی، تالار و رستوران در مازندران

مکان
استان مازندران
کارفرما
خصوصی
درباره پروژه:
طراحی مجموعه خدماتی رفاهی بین راهی، تالار ورستوران در مازندران

این مجموعه در شمال ایران ودراستان مازندران مابین محمودآباد وسرخرود در کنار جاده اصلی وبزرگراه موصلاتی واقع شده است.این مجموعه بین راهی وتالار به صورت معماری کلاسیک طراحی شده است. دارای دو ورودی یکی برای  دو تالار مردانه وزنانه مجلل همزمان در طبقات که از پشت این مجموعه طراحی شده است ودر محوطه سازی کلاسیک آن به مراسمات عروسی والمانهای تالارهای مجلل، آبنما های کلاسیک توجه شده است،همچنین آتلیه عکس وسوئیت ماه عسل که در طبقه با پیش بینی شده است.سوئیت ماه عسل برای تمامی زوجها در طول مراسم وبرای بعد از آن با تمام امکانات پیش بینی شده است. وجلوی آن که رو به جاده اصلی است تجاری،رستوران، ویک فضای بین راهی برای مسافرین وجهت استراحت کوتاه مدت وصرف غذا پیش بینی شده است.ازنکات قابل توجه محوطه سازی این مجتمع بین راهی واستفاده از آلاچیق های چوبی کلاسیک است.که برای مسافرین وگردشگران علاوه ارایجاد جذابیت ، بسیار کاربردی است.

با گذشت سالیان متمادی و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و ساخت هواپیماهای سریع السیر، هنوز هم جاده از جایگاه باالیی برخوردار است. بطوریکه راههای هر کشور به منزله شریان و شاهرگ های حیاتی آن به حساب می آید که باعث توسعه و بهبود اقتصادی می شوند. در این راستا یکی از با اهمیت ترین مباحث، بحث مجتمع های خدماتی رفاهی است که در زمره ی عناصر ضروری زیر ساخت های حمل و نقل جادهای می باشند. عمده ی هدفش، تامین نیازهای اساسی مسافرین نظیر استراحت، تفریح، رفع خستگی و سوختگیری با توجه به میزان تقاضا می باشد. اگرچه هر یک از این خدمات در مکان های مجزا نیز می توان ارائه نمود. اما بنا به ایجاد آسایش خاطر استفاده کنندگان، امکان ایجاد فعالیت اقتصادی، کارایی بیشتر و همچنین کاهش اختالط در جریان ترافیک، بهتر است این خدمات در یک محل متمرکز شوند
اشتراک گذاری: