مجتمع ملی

مکان
تهران
کارفرما
خصوصی
درباره پروژه:
این مجتمع در شهر تهران واقع شده است. استفاده از پنجره های قدی متناسب با مساحت فضا ، به تعداد مناسب ، برای بهره گیری از نور طبیعی والقای حس آرامش برای ساکنان مجتمع مسکونی که به طور کلی میتوان گفت علاوه بر پنجره های هر واحد پلان های آن ها که به صورت باز طراحی شده اند ، نیز تاثیر بسزایی در ایجاد محیطی مناسب و راحت میگذارند. فضاهای مختلف در پلان با وجود کاربری های متفاوت ، به یکدیگر دید دارند ؛ اما به لحاظ کاربری ، برای یکدیگر مزاحمت ایجاد نمی کنند.
اشتراک گذاری: