مجتمع مسکونی نوژان

مکان
تهران
کارفرما
خصوصی
درباره پروژه:
نمای این پروژه با توجه به یک طرح انعطاف پذیر و بر اساس خطوط منحنی طراحی شده است . مصالح مورد استفاده در نمای آن عبارتند از : سنگ و آجر و همچنین قرارگیری بالکن ها به گونه ای که از بیرون قابل مشاهده باشند نیز؛ بر ظاهر ساختمان تاثیر بسزایی گذاشته است .
اشتراک گذاری: