مجتمع مسکونی نادری

مکان
اصفهان
کارفرما
خصوصی
درباره پروژه:
واحد های های طراحی شده در این مجتمع مسکونی با توجه به نیاز کارفرما ، متراژ های متفاوتی دارند . پلان هر کدام از فضاها به طور خصوصی طراحی گشته است ؛ به گونه ای که فضاها به یکدیگر دید ندارند . در طراحی داخلی این پروژه از چوب استفاده شده است و همچنین با تغییر نوع مصالح و رنگ بندی متناسب و هماهنگ ، فضاها به لحاظ کاربری (ناهار خوری ، نشیمن و...) از یکدیگر متمایز گردیده اند .
اشتراک گذاری: