طراحی برج

طراحی سازه های بلند مرتبه مسکونی تجاری اداری

با شنیدن کلمه ی برج برج ایفل در ذهن اکثر افراد تداعی مبشود.البته با بهره برداری و طراحی برج میلاد در کنار برج ایفل برج میلاد هم جایگاه خاص خود را دارد.با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به حفظ مرکزیت بسیاری از فعالیت ها، افزایش ساختمان های بلند در شهر را شاهد هستیم.در طراحی برج ضوابط سخت تری وجود دارد.با توجه به اهمیت ساختمان های بلند و تاثیر آن ها بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه مطالعات مقدماتی در مورد سایت پلان و طرح از عوامل مهم و گام های اساسی میباشد.نمونه طراحی توسط گروه ما (T&Z)

طراحی برج - طراحی برج مسکونی - طراحی برج اداری - طراحی برج تجاری

برج آرامش در بابلسر

روند طراحی

پس از مطالعات اولیه در طراحی، طراحی نمای پایدار، سبز و جذاب از موارد قابل توجه است.به دلیل ماهیت نماد گونه ی برج ها در شهر ها، طراحی نما دارای حساسیت خاصی است.نما در جذابیت و محبوبیت طراحی برج نقش اساسی را بازی میکند.در نمای برج ها در نظر گرفتن مسئله ی تمیزی در کنار زیبایی با اهمیت است.در نمای برج باید امکان شست شوی نما موجود باشد.

استفاده از المان های سبز و طبیعی در نمای برج ها باعث محبوبیت بیشتر آنها میشود.در طراحی برج های مسکونی اداری تجاری سازگاری نمای برج با کاربری آنها بسیار قابل توجه است.در طراحی سازه ی برج هم نیازمند تجربه و دقت بالا میباشد.

در طراحی ساختمان های بلند مرتبه اداری تجاری مسکونی، موقعیت زمین بسیار مهم است.در برخی مناطق محدودیت های ارتفاعی موجود می باشد.به عنوان نمونه اطراف فرودگاه ها.در طراحی ساختمان های بلند مرتبه وجود و هندسین ترابری هم لازم است.این مهندسین تاثیر پروژه را بر روی ترافیک و عبور و مرور محل بررسی میکنند.

در طراحی ساختمان های بلند مرتبه مسکونی اداری تجاری حضور مشاور روانشناس هم لازم است.این شخص تاثیر روانی پروژه بر افراد استفاده کننده را در نظر گرفته و بررسی می کند.

این مجموعه در زمینه ی طراحی برج،طراحی نما، پلان، سازه و همچنین مطالعات مهندسی ارزش و اقتصادی آماده ی خدمت رسانی می باشد.

 

فهرست بلندترین ساختمان‌ها در تهران

 

طراحی برج - طراحی برج مسکونی - طراحی برج اداری - طراحی برج تجاری