توسعه گردشگری

صنعت توریسم گسترده ترین صنعت خدماتی و مهمترین صنعت اشتغال زا دردنیا محسوب می شود. میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت توریسم بسیار پائین تر از دیگر صنایع است و به عبارت دیگر اشتغال زایی دراین صنعت به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد و تردیدی نیست که همه کشورها در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد جهانی حاصل از توریسم و همچنین بالابردن سطح اشتغال ودرآمدزایی با توجه به پتانسیل های گوناگون در زمینه های مختلف چون جاذبه های طبیعی، پیشینه ی تاریخی، قدمت باستانی و آب و هوای خاص و… از شانس متفاوتی در جذب گردشگر برخوردارند و مشروط بر این که دارای یک سیستم نظام مند و هدف دار و برنامه ریزی اصولی در زمینه ی گردشگری باشند، این شانس افزایش می یابد. تقریباً تمامی کشورها به این حقیقت دست یافته اند که برای بهبود وضع اقتصادی خود می بایست دست به ابتکار عمل بزنند. صنعت گردشگری همواره یکی از عوامل ابتکار عمل در بهبود وضع اقتصادی کشورهای گوناگون بوده است این در حالی ست که کشور ایران، سهم بسیار ناچیزی از درآمد این صنعت را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان داده که یکی از دلایل ضعف کشور ما در جذب توریست داخلی و خارجی، نبود مجموعه های جذاب و ایمن برای گذران اوقات فراغت توریست می باشد.دغدغه اصلی سرمایه گذارن درطرحهای گردشکری نبود منابع کافی دررابطه با موقعیت یابی،مجوزات،نوع طرح وکاربری،بازگشت سرمایه و….خواهد بود.

شرکت آژیانه با هدف توسعه صنعت گردشگری وباتوجه به  ایدهای خلاقانه ،مطالعات وسیعی درایران وسایرنقاط دنیا انجام داد است همچنین تجربه احداث مجتمع های تفریحی،توریستی،هتل، و….، آشنایی کامل با تمامی ضوابط ومقررات سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری توانایی انجام مراحل زیر ازایده تابهربرداری را به بهترین نحو ممکن دارست.

توسعه گردشگری تخصص ما است

آژیانه

ایده طرح

ایده مهمترین بخش هرفعالیتی را شامل می شود. که موفقیت یا شکست طرح به آن مرتبط می باشد. ایدهای خلاقانه که درآن نوآوری ونیاز گنجانده شود می تواند ازموفقیت زیادی برخوردار شود.شرکت آزیانه سعی کرده ایده های خلاقانه را دربرطرف کردن نیازها به کارگیرد وراه حلهای جدیدی را درمباحث گردشگری به کار گیرد.

طرح توجیهی

عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهدبراین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.

بطور معمول یک گزارش توجیهی از بخش های مختلف زیر تشکیل یافته است.

بخش اول – مطالعات بازار: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

بخش دوم – توجیه پذیری فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می باشد که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

بخش سوم – تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis می باشد که در آن شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.

مکان یابی

مکان یابی یکی از اقدام‌هاي کلیدي در فرایند احداث واحدهاي گردشگری محسوب می‌شود که توجه به این مهم در موفقیت این واحدها، نقش بسزایی دارد. اهمیت آن به این دلیل است که انتخاب اصولی یا غیر اصولی و نا صحیح مکان ایجاد یک طرح، می‌تواند آن را از سایر جنبه‌های بازار‌، فنی، مالی و اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار دهد. تصمیم گیری درباره موقعیت و مکان ایجاد یا توسعه یک واحد گردشگری، یکی از اساسی‌ترین تصمیمات سرمایه‌گذاران بشمار می‌رود که می‌تواند در جهت گیری‌های استراتژیک نقش اساسی ایفا نماید و سود آوری آن را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد. به گونه‌ای که اگر در هنگام انتخاب محل اجرای طرح، بررسی‌های لازم صورت نگیرد این امر می‌تواند حیات سازمان را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد. انجام مطالعات مکان‌یابی (Facility Location)) درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد مجموعه های گردشگری ، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت .

مطالعات

اولین مرحله در تهیه مطالعات پروژه های فوق مذاکره با کار فرما و آگاهی از نیاز های کار فرماست  . توجه دقیق  به نیازهای کارفرما نقش مهمی در روند شکل گیری مطالعات و پس از آن تهیه فهرست مطالب دارد .

کارفرما ممکن است یک سازمان ( شخص حقیقی)  یا شخصی حقیقی باشد .

معمو لا بهترین نتیجه  زمانی حاصل میشود که از طریق مذاکره حضوری یا مکاتبات رسمی از کارفرما درخواست شود تا هدف از اجرای طرح مورد نظر را اعلام نماید .

بررسی دیدگاه های مالک وارائه بهترین راه حل با استفاده ازتجربیات وتخصص شرکت آزیانه درپروژه های گردشگری :

  • ضرورت اجرای طرح چیست؟
  • محل اجرای طرح کجاست ؟
  • چه محدودیتهائی وجود دارد؟
  • هزینه پیش بینی شده برای اجرای طرح چقدر است؟
  • زمان بهره برداری از طرح چه موقع است ؟
  • ویژگی های کلی ( کیفی و کمی ) طرح از نظر کارفرما چگونه باید باشد .
  • چه نمونه های اجرا شده ای توسط کارفرما بعنوان نمونه معرفی می شوند

فهرست نویسی مهمترین بخش مطالعات می باشد

برخی عناوین اساسی در تهیه مطالعات بشرح زیر می باشد:

۱- کلیات – مقدمه

۲-  تعریف پروژه

۳- ضرورت طرح

۴- نمونه های مشابه داخلی و خارجی

۵- نیازهای طرح

۶- استانداردها

۷- برنامه ریزی فیزیکی

۸- روابط همجواری فضاها

۹- تحلیل سایت

۱۰ – اقلیم

۱۱- مفهوم یابی

۱۲- طرح معماری

۱۳- سازه مناسب طرح

۱۴- تاسیسات

۱۵- برآورد کلی ریالی طرح

۱۶- زمانبندی اجرای طرح

بازگشت سرمایه وبالاترین کسب سود نسبت یه سپرده

اخذ مجوزات لازم جهت احداث، راه اندازی و بهره برداری کامل ازمجموعه

شرکت آژیانه با آشنایی کامل ازمراحل اخذ مجوازات لازم ازسازمانهای واداره ای مربوطه  ازمرحله آغاز تاپایان می تواند کمک شایانی به سرمایه گذارن ازنظرزمانی وهزینه ای داشته باشد.

ساخت مجموعه

شرکت آژیانه با استفاده ازآخرین تکنیک های ،مصالح وروش های اجرایی توانایی ساخت مجموعه های کردشگری را بابهترین کیفیت ساخت وهزینه تمام شده بهینه رادارست.

بهره برداری

شامل خدمات مهندسی فروش وارائه تبلیغات نوین درجذب مشتری