بازسازی منزل

بازسازی منزل

برای متخصصان طراحی و ساخت ، کلمات “بازسازی منزل” و “نوسازی” دو معنای بسیار متفاوت دارند ، اگرچه آنها به صورت متقابل استفاده می شوند. ابتدا با تعریف کلمات شروع می کنیم. مطابق تعاریف فرهنگ لغت: بازسازی منزل به معنای “تغییر ساختار یا شکل چیزی” است. نوسازی به معنای “بازگشت به وضعیت خوب تعمیر” است.

تغییر استفاده از فضا

بازسازی منزل شامل تغییر کاربری یک فضا خواهد بود. بازسازی کننده ساختار و سبک یک فضا را تغییر می دهد و آن را کاملاً دگرگون می کند. هنگامی که در حال تغییر چیدمان یک اتاق برای تنظیم مجدد طرح کف هستید ، درحال بازسازی هستید.

بازسازی عملکرد را بهبود ببخشید :

به عنوان مثال ، در یک بازسازی آشپزخانه ، می توانید آشپزخانه را با اتاق نشیمن ترکیب کرده و یک طرح آشپزخانه با مفهوم آزاد ایجاد کنید. یا شاید شما می خواهید یک جزیره آشپزخانه نصب کنید تا فضای کاربردی تری برای پخت و پز ایجاد شود. بازسازی آشپزخانه نقش حیاتی را در بازسازی منزل ایفا خواهد کرد.

ایجاد جلوه جدید و نفس کشیدن در مکانی تازه :

اگر احساس طراوت و شادابی را حس می کنید، و تغییری تازه به محیط پیرامون خود داده اید، و مطابق با نیازهای خودتان به آن سامان داده اید، پس در نهایت موفق به امر بازسازی منزل شده اید.

بازسازی منزل

معرفی خانه در بازسازی

نوسازی: به معنای بازگرداندن (چیزی قدیمی، به ویژه یک ساختمان) در وضعیت مناسب برای تعمیر، و یا دوباره ایجاد است.

قانون تجدید در بازسازی 

در ساخت منازل  نقاشی مجدد ، کابینت های مجدد ، نصب وسایل روشنایی جدید یا اضافه کردن وسایل دیگر و لوازم جانبی باید صورت گیرد.

بروزرسانی و به روز رسانی کنید!

هدف اصلی این نیست که ساختمان به شدت تغییر کند ، بلکه به روزرسانی نسبت به کاربردهای مورد نیاز و استانداردهای جدید است. 

مطالب مفید بازسازی در وب سایت خانه ایرانی :

بازسازی معماری و دکوراسیون داخلی

بازسازی اداری و تجاری

بازسازی هتل و رستوران

تعریف اصولی بازسازی